Maklumat Bahagian

MOHD SHOKRI BIN MUSTAFFA
Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Dakwah

Aras 1, Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Melaka, Pusat Islam Melaka, Bukit Palah ,75400, Melaka

No Telefon : 06-288 2380
No Faks : 06-288 1291

Objektif Bahagian

  • Menganjurkan program dakwah sekurang-kurangnya 140 kali setahun.
  • Mesyuarat “Post Mortem” program-program yang dijalankan oleh Bahagian Dakwah akan diadakan sebanyak 3 kali setahun.

Fungsi Bahagian

Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti dakwah Islam dan penerbitan risalah.

Piagam Pelanggan

Mengadakan program Dakwah sekurang-kurangnya empat (4) kali sebulan untuk meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat

TOP